9-13 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ, ОДЕСА, УКРАІНА

XXIV міжнародна науково-технічна конференція

"ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"

"THE PROBLEMS OF AUTOMATED ELECTRIC DRIVE.THEORY AND PRACTICE"

(PAEP-2019)

ІНФОРМАЦІЯ

Шановні колеги!

Організаційний комітет повідомляє, що 9 - 13 вересня 2019 року відбудеться XХІV міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» (ПАЕП-2019), яка присвячена 75-річчю Національного університету «Одеська морська академія».

Співорганізатори конференції:
Міністерство освіти і науки України
Українська асоціація інженерів-електриків
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
>Національний університет «Одеська морська академія»
Інститут електродинаміки НАН України
Наукова рада НАН України «Наукові основи електроенергетики»
Грузинський технічний університет
Фраунгоферовський інститут, Магдебург (Fraunhofer IFF)
Магдебурзький Отто фон Геріке університет

Тематичні напрями роботи конференції:
Секція 1. Теорія автоматизованого електроприводу
Секція 2. Сучасні системи промислового і суднового електроприводу
Секція 3. Автоматизація, моделювання та методи оптимізації
Секція 4. Енергоефективні електромеханічні системи
Секція 5. Нейронні мережі, генетичні алгоритми і фаззі- логіка в електромеханіці
Секція 6. Діагностика в електромеханічних системах
Секція 7. Підготовка фахівців за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.
Матеріали доповідей за рішенням редакційної колегії будуть опубліковані у науково-технічному журналі «Електротехнічні та комп’ютерні системи» та у Віснику Національного технічного університету «ХПІ».
Контрольні дати:
з 11.02.2019 р. - реєстрація на офіційному сайті конференції
до 01.06.2019 р. - подання матеріалів у електронному вигляді для публікації.
Правила оформлення статей:
в науково-технічному журналі «Електротехнічні та комп’ютерні системи» – на сайті журналу http://eltecs.opu.ua/index.php/journal
в Віснику Національного технічного університету «ХПІ» – на сайті http://vestnik.kpi.kharkov.ua
у науково-технічному журналі «Computational Problems of Electrical Engineering» – на сайті журналу: http://science.lpnu.ua/jcpee

Регламент конференції

Подача заявок

Текст матеріалів доповіді

Відкриття конференції

Адреса та контакти

Відповідальні секретарі конференції:

МУХА Микола Йосифович, д.т.н., НУ "ОМА" м. Одеса

Моб.: +38(050)-333-85-02

е-mail: paep@onma.edu.ua

е-mail: mykola_mukha@hotmail.com

е-mail: n.mukha52@gmail.com

Skype: nymukha

ШАМАРДІНА Віра Миколаївна, професор НТУ "ХПІ", м. Харків

Тел. роб.: +38(057)-707-69-74

Тел. моб.: +38(050)-547-81-50

е-mail: verascha@i.ua

Бажаєте прийняти участь у конференції?

Відправте Ваші дані на Е-Мейл, натиснув на кнопку нижче!

Відправити Листа